Om Oss

Tväråmark är en by vid Täfteån i Sävars socken i Umeå kommun cirka 15 kilometer nordost om Umeå. Namnet är sannolikt bildat ur det fornvästnordiska mansnamnet ”Thvari”. Liksom andra mark-byar med sådana förled anses byn ha uppkommit som nybygge under medeltiden