Kategori: Dokument

Stadgar och mötesprotokoll med mera

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll

Årsmöten Nästa årsmöte: 2018-04-26 kl. 19:00 på Föreningshuset. 2017-04-27: Protokoll Verksamhetsberättelse 2016–2017 2016-04-26: Protokoll Verksamhetsberättelse 2015–2016 2015-04-29: Protokoll Verksamhetsberättelse 2014–2015 2014-12-01 (extramöte): Protokoll 2014-04-29: Protokoll 2013-04-28: Protokoll Verksamhetsberättelse 2012–2013 Jaktlagsmöte 2012-04-22: Protokoll Verksamhetsberättelse 2011–2012...