Kategori: Allmänt

Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening arrenderar jaktmark  i Tväråmark och Åbyn för byarnas alla jägare.

Älgjakten är viktigast för många, men det jagas även rådjur, hare, bäver och skogsfågel med mera.

Jaktmarken är drygt 2600 ha mellan Ängesberget i söder till Stor-Degermyran i norr. Området ingår i Sävar Nedre Älgskötselområde.

(Se Sävar JSK angående skjutbanan!)

Årsmöte 2019 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid: Torsdag 11/4 2019 klockan 19:00 Plats: Föreningshuset i Tväråmark Dagordning: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän Godkännande av kallelse och dagordning Genomgång av föregående årsmötesprotokoll Styrelsen och revisorernas berättelse Fastställande av...

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid: Torsdag 26 april 2018 klockan 19:00 Plats: Föreningshuset i Tväråmark Dagordning: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän Godkännande av kallelse och dagordning Genomgång av föregående årsmötesprotokoll Styrelsen och revisorernas berättelse Fastställande av balansräkning...