Kategori: Älgskötselområdet

Sävar Nedre Älgskötselområde bildades 2015 och omfattar förutom Tväråmark-Åbyn älgjakten i Hjåggmark, Tålsmark, Växtholm och Furunäs.

Bildandet av älgskötselområde

Bildandet av älgskötselområde

Sävar Nedre Älgskötselområde Mötet i Bodbyn 3 mars 2015 Älgskötselområdet bildades genom ett förberett samrådsmöte följt av konstituerande årsmöte. Samrådsmöte, protokoll Årsmöte, protokoll Riktlinjer för Sävar Nedre Älgskötselområde Varje nästföljande år vid samma tidpunkt...

ÄSO samråds- och årsmöte 2015

ÄSO samråds- och årsmöte 2015

Sävar nedre älgskötselområdekallar markägare från Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening Hjoggmarks viltvårdsområde Växtholms jaktlag Furunäs jaktlag Tålsmarks jaktklubb till samrådsmöte och årsmötetisdag den 3 mars kl.19.00 i byastugan, Bodbyn Björn