Kategori: Jaktvårdsföreningen

Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Bemanning av skjutbanan juni 2019

Tväråmark-Åbyns jaktlag har blivit tilldelad ansvaret att sköta skjutbana nr 1 under juni månad. Banan skall hållas öppen klockan 18.00–21.00. För skjutledaren gäller: Före skjutkvällen hämta bössor, ammunition, kassa m.m. hos Kalle Nygren i...

Årsmöte 2019 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid: Torsdag 11/4 2019 klockan 19:00 Plats: Föreningshuset i Tväråmark Dagordning: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän Godkännande av kallelse och dagordning Genomgång av föregående årsmötesprotokoll Styrelsen och revisorernas berättelse Fastställande av...

Bemanning av skjutbanan juni 2018

Bemanning av skjutbanan juni 2018

Tväråmark-Åbyns jaktlag har blivit tilldelad ansvaret att sköta skjutbana nr 1 under juni månad. Banan skall hållas öppen klockan 18.00–21.00. För skjutledare gäller: Före skjutkvällen hämta bössor, ammunition, kassa m.m. hos Rolf-Gunnar Gunnarsson i...

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid: Torsdag 26 april 2018 klockan 19:00 Plats: Föreningshuset i Tväråmark Dagordning: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän Godkännande av kallelse och dagordning Genomgång av föregående årsmötesprotokoll Styrelsen och revisorernas berättelse Fastställande av balansräkning...

Älgjakten 2017

Älgjakten 2017

Jaktlagsmöte 2017 (jaktdagar med mera) Passkartan 2017 finns tillsvidare endast upppdaterad för mobiltelefon.För den som saknar möjlighet att använda Wehunt på mobilen:Ändringar meddelas när vi träffas för att fördela passen. Se Älgjakten 2016 för...

Passtillsyn inför älgjakten 2017

Passtillsyn inför älgjakten 2017

Jaktledarna föreslår att passtillsynen i år och följande görs med fyra områden enligt bifogad karta Passindelning och att vi tilldelas områden enligt nedan: Nordväst: Rikard, Sven, Ulf och Roger Nordost: Alf, Fredrik, Allan och...