Kategori: Dokument

Stadgar, avtal, mötesprotokoll med mera (inloggad ser allt!)

Vilande abonnemang

Vilande abonnemang

Blankett för att anmäla sitt bredbandsabonnemang vilande vid en längre tids frånvaro. Blanketten hittar du här

Offert & Avtal T3 arkiverat

Offert & Avtal T3 arkiverat

Jag har nu lagt in Offerten & Avtalet som vi har med T3 i det syftet att det bör finnas tillgängligt och bevaras för framtiden. Även den ursprungliga anmälningslistan är inlagd. Anmälan till bredbandsanslutning...

Kartor över fibernätet

Kartor över fibernätet

 Översikskartor 1. Åbyn och del av Norra Tväråmark 2. Norra och Södra Tväråmark utom A-033 och A-045 Detaljkartor 3. Åbyn utom A-010 4. A-010 och del av Norra Tväråmark 5. Norra Tväråmark utom A-011...

Protokoll årsmöten

Protokoll årsmöten

Årsmöten–medlemsmöten Årsmöte 2018-06-10.  Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse. Årsmöte 2017-05-28.  Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse. Årsmöte 2016-06-12 med årsredovisning, mötesprotokoll och revisionsberättelse. Rutinärenden. Årsmöte 2014-06-15. Rutinärenden. Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse.

Protokoll styrelsemöten

Protokoll styrelsemöten

Styrelsemöten Nytt> 2017-11-20 Driftstörningar Nytt> 2017-09-17 En passiv inkopplas, switchproblem, hemsidan, skrivare Nytt> 2017-05-07 Stadgarna duger Nytt> 2017-04-02 Faktureringen fungerar, lagen om ekonomiska föreningar Nytt> 2017-02-12 Fortnox-problem och allt möjligt Nytt> 2016-11-20 Två nya...

Stadgar och avtal

Stadgar och avtal

BiTÅ-föreningens stadgar antagna 2007-04-04 Avtal med markägarna 2007-07-29 Avtal med markägarna, tillägg 2009-05-09