Kategori: Allmänt

Bredband i Tväråmark-Åbyn IT-förening (BiTÅ)

Årsmöte BiTÅ

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte Söndag 2022-06-12 kl 19:00 i föreningshuset Prel. Dagordning: 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Frågan om stämman...

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Dagordning: Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordning. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av...

Ny hemsida-tvaramark.se

Vår internetoperatör gjorde en uppdatering så vår tidigare hemsida blev lite o-modern, så vi flyttade raskt in i en ny modell av hemsida. Det hade gått att uppdatera den gamla, men då vi ändå...

Underhåll Tors 24/9

Underhåll Tors 24/9

Je jet byt nå grejen i nodhuse på Torsdan 24/9 mitta dan nångång. He kom int å ta nå lången tid, så he in’t säkert ni märkåne alls. Ska byt’n sån däringa UPS, så...

Internetproblem?

Internetproblem?

Har du haft den senare tiden problem med att internet inte fungerar till och från? Efter mycket funderande och tillsist ett kort samtal till företagssupporten på T3 så har vi nu fått förklaringen. T3...

Ny meny för inloggade medlemmar

Ny meny för inloggade medlemmar

Nu finns det en ny meny (Driftinformation) för inloggade medlemmar. Där kommer vi bland annat att notera planerade och oplanerade driftstörningar på byanätet.