Kategori: IT-föreningen

Bredband i Tväråmark-Åbyn IT-förening (BiTÅ) bildades för att sköta drift och administration av det fibernät som grävdes in 2008. Vi är anslutna till Umeå energis stamledning 100 Mbit som passerar byn vidare till Sävar. Förgrening gjordes även i samband med detta så att stamnätet kan fortsättas mot Storliden och Bodbyn.

Årsmöte BiTÅ

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte Söndag 2022-06-12 kl 19:00 i föreningshuset Prel. Dagordning: 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Frågan om stämman...

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Dagordning: Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordning. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av...

Ny hemsida-tvaramark.se

Vår internetoperatör gjorde en uppdatering så vår tidigare hemsida blev lite o-modern, så vi flyttade raskt in i en ny modell av hemsida. Det hade gått att uppdatera den gamla, men då vi ändå...

Underhåll Tors 24/9

Underhåll Tors 24/9

Je jet byt nå grejen i nodhuse på Torsdan 24/9 mitta dan nångång. He kom int å ta nå lången tid, så he in’t säkert ni märkåne alls. Ska byt’n sån däringa UPS, så...

Internetproblem?

Internetproblem?

Har du haft den senare tiden problem med att internet inte fungerar till och från? Efter mycket funderande och tillsist ett kort samtal till företagssupporten på T3 så har vi nu fått förklaringen. T3...

Vilande abonnemang

Vilande abonnemang

Blankett för att anmäla sitt bredbandsabonnemang vilande vid en längre tids frånvaro. Blanketten hittar du här