Författare: Pierre Stoltz

Årsmöte BiTÅ

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte Söndag 2022-06-12 kl 19:00 i föreningshuset Prel. Dagordning: 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Frågan om stämman...

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Dagordning: Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordning. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av...

Internetproblem?

Internetproblem?

Har du haft den senare tiden problem med att internet inte fungerar till och från? Efter mycket funderande och tillsist ett kort samtal till företagssupporten på T3 så har vi nu fått förklaringen. T3...