E-Post

E-post adresser under @tvaramark.se administreras av styrelsen genom Pierre Stoltz. Kontakta någon i styrelsen eller Pierre direkt om en eller flera e-postadresser önskas. Som standard tilldelas man en e-postlåda på 10 Mb, men vid behov så kan utrymmet ökas.

Förteckning över e-postadresser 2009-11-01: Excel-format eller PDF

Du gillar kanske också...