Stadgar och mötesprotokoll

Årsmöten

Nytt> 2019-03-17: Protokoll

2016–18: –

2015-03-26: Protokoll

2014: –

2013-04-28: [Protokoll] Verksamhetsberättelse

2012-02-26: Protokoll [Verksamhetsberättelse]

2011-02-20: Protokoll Verksamhetsberättelse

2010-03-18: Protokoll Verksamhetsberättelse

2009-04-21: Protokoll Verksamhetsberättelse

2008-04-06: Protokoll Verksamhetberättelse

2007-03-14: Protokoll


Styrelsemöten

2012-01-31: Protokoll

2011-11-23: Protokoll

2011-04-12: Protokoll

2010-11-17: Protokoll

2010-03-18: Protokoll (konstituerande styrelsemöte)

2010-02-11: Protokoll

2007–009: Fem protokoll


Stadgar

Tväråmarks rotes byggnadsförenings stadgar (från 2004)