Medlemsinformation på webben

Information från föreningen finns även på www.tvaramark.se (BiTÅs webbplats = IT-föreningens hemsida). För att få se all medlemsinformation krävs inloggning. Alla medlemmar har rätt att logga in, men först måste man få inloggningsuppgifter tilldelade . Dessa uppgifter får man genom att kontakta någon i styrelsen eller meddela Tore som sköter webben!

För att registreras behövs för- och efternamn och den e-postadress  som inloggningen ska höra ihop med.  E-postadressen är valfri (behöver inte ha något samband med BiTÅ).

Det första som sedan händer är att inloggningsuppgifterna skickas, och lösenordshanteringen sköter man sedan alldeles själv.

Förslag till regler för webbanvändningen finns som bilaga till årsmötesprotokollet 2008 för att försöka tillämpas.

Läs också: Medlemsinformation med e-post

Du gillar kanske också...