Mötesplatsen för byarna Tväråmark & Åbyn

Jaktvårdsföreningen

Jaktlaget består av främst bybor och markägare med släktingar.