Representanter för Jaktvårdsföreningen

(Se Sävar JSK angående skjutbanan!)

Representanter för Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Klicka på ett namn om du vill skicka ett meddelande!

Befattning Namn Telefon Mobil
Ordförande i Jaktvårdsföreningen Erik Jonsson 090-98515 070-3605086
Sekreterare i Jaktvårdsföreningen Pierre Stoltz 090-52232 070-7708912
Kassör i Jaktvårdsföreningen Rikard Lantz 090-98315 070-6992969
Älgskötselområdesrepresentant Jan Lundberg 070-587 75 77
Älgskötselområdesrepresentant Lars Larsson 090-983 28 070-518 34 80
Jaktledare Anders Nilsson 070-647 79 67
Biträdande jaktledare Jan Lundberg 070-587 75 77