Kallelse till extra möte dec 2014 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Tid: Måndagen den 1 december 2014 klockan 19.00

Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av kallelse och dagordning
  4. Jaktvårdsföreningens medverkan i älgskötselområde (ÄSO)
  5. Val av föreningens representant i ÄSO (ifall medverkan beslutas)
  6. Övriga frågor

Under punkt 4 informeras och ges tillfälle till diskussion om ÄSO.

Styrelsen