Årsmöte 2011 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Tid: Torsdagen den 28 april 2011 klockan 19.00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Styrelsen och revisorernas berättelse
 5. Fastställande av balansräkning
 6. Beslut om ansvarsfrihet
 7. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av revisorer och suppleanter
 10. Val av ombud till jaktskytteklubbens styrelse
 11. Rapport från jaktskytteklubben
 12. Utseende av valberedning
 13. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 14. Val av jaktmedlem
 15. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 16. Avskjutningsuppgifter
 17. Viltvårdsgruppen
 18. Rapport om eventuella älgskador
 19. Övriga ärenden

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet. Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

Välkomna!
Styrelsen