Jaktvårdsföreningen: Allmänt

Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening arrenderar jaktmark  i Tväråmark och Åbyn för byarnas alla jägare.

Älgjakten är viktigast för många, men det jagas även rådjur, hare, bäver och skogsfågel med mera.

Jaktmarken är drygt 2600 ha mellan Ängesberget i söder till Stor-Degermyran i norr. Området ingår i Sävar Nedre Älgskötselområde.

(Se Sävar JSK angående skjutbanan!)

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Erik Jonsson / Tore må 09 apr 2018 07:31

Tolvtaggare

Tid: Torsdag 26 april 2018 klockan 19:00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
 5. Styrelsen och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Rapport från älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 12. Val av representanter till älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 13. Utseende av valberedningen
 14. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 15. Val av jaktmedlemmar
 16. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 17. Avskjutningsuppgifter
 18. Viltvårdsgruppen
 19. Rapport om eventuella älgskador
 20. Övriga ärenden

Välkomna! Styrelsen

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet
Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

   

Kallelse till Årsmöte 2017 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

Skrivet av Styrelsen

Tid:           Torsdag den 27 april 2017 klockan 19.00

Plats:         Föreningshuset i Tväråmark

Läs mer: Kallelse till Årsmöte 2017 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

   

Kallelse till Årsmöte 2016 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

Skrivet av Jaktvårdsföreningen

Tid:           Tisdagen den 26 april 2016 klockan 19.00

Plats:         Föreningshuset i Tväråmark

Läs mer: Kallelse till Årsmöte 2016 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

   

Kallelse till extra möte dec 2014 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Styrelsen / Tore sö 09 nov 2014 22:03

Tid: Måndagen den 1 december 2014 klockan 19.00

Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Jaktvårdsföreningens medverkan i älgskötselområde (ÄSO)
 5. Val av föreningens representant i ÄSO (ifall medverkan beslutas)
 6. Övriga frågor

Under punkt 4 informeras och ges tillfälle till diskussion om ÄSO.

Styrelsen

   

Kallelse till Årsmöte 2014 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

Skrivet av Jaktvårdsföreningen

Tid:           Tisdagen den 29 april 2014 klockan 18.30

Plats:         Föreningshuset i Tväråmark

 

Läs mer: Kallelse till Årsmöte 2014 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

   

Årsmöte 2013 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Åke W gm Tore E to 18 apr 2013 11:43

Tid: Söndagen den 28 april 2013 klockan 15.00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Läs mer: Årsmöte 2013 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

   

Årsmöte 2012 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Tore må 09 apr 2012 18:33

Tid: Söndagen den 22 april 2012 klockan 15.00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Läs mer: Årsmöte 2012 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

   

Viltvårdsdag 2011

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Maria gm Tore ti 10 maj 2011 18:49

Till jägare och alla andra intresserade

Lördagen den 4 juni samlas vi klockan 9:00

på Föreningshuset för att under dagen preparera viltåkrar och placera ut saltstenar för att viltet ska trivas ännu bättre på våra marker!

Ta gärna med fikasaker, verktyg och annat som kanske kan behövas.

Viltvårdsgruppen
Maria Nilsson, Anders Nilsson, Jan Lundberg, Lars Larsson, Harry Högdahl

   

Årsmöte 2011 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Åke W via Tore on 20 apr 2011 00:00

Tid: Torsdagen den 28 april 2011 klockan 19.00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Läs mer: Årsmöte 2011 med Tväråmark-Åbyns jaktvårdsförening