Mötesplatsen för byarna Tväråmark & Åbyn

Kategori: IT-föreningen

Sida 1/4

Bredband i Tväråmark-Åbyn IT-förening (BiTÅ) bildades för att sköta drift och administration av det fibernät som grävdes in 2008. Vi är anslutna till Umeå energis stamledning 100 Mbit som passerar byn vidare till Sävar. Förgrening gjordes även i samband med detta så att stamnätet kan fortsättas mot Storliden och Bodbyn.