Byggnadsföreningen: Kontaktppgifter

Om du vill betala in medlemsavgift eller annat till Byggnadsföreningen så använd bankgironummer 5170-0722 hälsar kassören!

Styrelsen för Tväråmark rotes byggnadsförening:
Klicka på ett namn om du vill skicka ett meddelande!

Befattning Namn Telefon Mobil
Ordförande Anders Ericsson 090-98353
Sekreterare Erik Jonsson 090-98515 070-3605086
Kassör Markus Bergner 090-137994 070-3181379
Ledamot Tore Ericsson 070-3198352
Ledamot Anna Renman 090-98122
Suppleant Kjell Högdahl 090-120722
Suppleant Gösta Jonsson 070-5860992