Byggnadsföreningens årsmöte 2013

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Kallelse till årsmöte med Tväråmark rotes byggnadsförening

Söndag 2013-04-28 kl. 19:00 i Föreningshuset

Styrelsen


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Godkännande av tidigare protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Disposition av över/underskott
 10. Val av styrelse
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Övriga frågor

Välkomna!

OBS! Ni som inte betalt årsavgiften för tidigare år samt ni som har hyrt föreningshuset men inte betalt, se till att Markus Bergner får dessa pengar fortast möjligt. OBS! (du hittar bankgironumret under Kontaktuppgifter)