Författare: BitåAdmin

Stadgar och avtal

Stadgar och avtal

BiTÅ-föreningens stadgar antagna 2007-04-04 Avtal med markägarna 2007-07-29 Avtal med markägarna, tillägg 2009-05-09

Små datorkrav för BiTÅ-webben

Små datorkrav för BiTÅ-webben

Det här innehållet kan läsas med alla förekommande webbläsare som följer den så kallade W3C-standarden något så när – i praktiken med vilken Internet-ansluten dator som helst. -länkarna pekar på PDF-dokument. För att se...

Fibern färdigmonterad!

Fibern färdigmonterad!

I torsdags 22 november var alla fiberanslutningar i Tväråmark–Åbyn inkopplade och i funktion. Det nya e-postkontoret @tvaramark.se verkar fungera. De aktiva anslutningarna kommer att kunna använda det så snart de kopplat in datorn och...

Hur bli uppkopplad?

Hur bli uppkopplad?

Hur ska jag göra när uttaget är monterat och jag vill koppla upp mig på Internet? Svar: Hör av dej och fråga om allt – råd för att skaffa utrustning och komma igång och...

Uttagsdosor i tolv hus

Uttagsdosor i tolv hus

I går (äntligen) har fibermontörerna börjat installera bredbandsuttagen hos oss. De har till och med i dag hunnit med 12 abonnenter – Åbyn är klart och i Norra Tväråmark återstår fyra. Montörerna ska fortsätta...

Fibern på plats

Fibern på plats

I dag färdigställs de sista indragningarna av fiberkabel i husen (förutom ett par eftersläntrare som gör färdigt i morgon, måndag). Sedan beror det bara på leverantören Elteleteknik när våra nya bredbandsanslutningar kan börja fungera....

Hälften grävt för fiberkabeln

Hälften grävt för fiberkabeln

Nu är grävningen för fiberkabel åtminstone halvfärdig: Åbyn och norra Tväråmark är klara med kanalisering (PVC-rör) och anslutningsbrunnar, förutom att ett stålrör genom vägen i Åbyn saknas och två anslutningar därför återstår (en rörtryckning...