tvaramark.se

Mötesplatsen för byarna Tväråmark & Åbyn

Tväråmark

Byastämma 2018

Kallelse till BYASTÄMMA i Tväråmark

Plats: Föreningshuset

Tid: Torsdag den 31 maj kl. 19:00

Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fråga om hinder för ändrad sträckning av samfälld väg.

Vid mötet kommer Wictor Rytterstedt (Holmen Skog) att ge synpunkter på tänkbara skogsbruksåtgärder och möjligheter att anlägga väg för det samfällda skiftet.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer är stängda

Tema av Anders Norén