För kommande händelser

Startsida, tvaramark.se

Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Skrivet av Erik Jonsson / Tore må 09 apr 2018 07:31

Tolvtaggare

Tid: Torsdag 26 april 2018 klockan 19:00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
 5. Styrelsen och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Rapport från älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 12. Val av representanter till älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 13. Utseende av valberedningen
 14. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 15. Val av jaktmedlemmar
 16. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 17. Avskjutningsuppgifter
 18. Viltvårdsgruppen
 19. Rapport om eventuella älgskador
 20. Övriga ärenden

Välkomna! Styrelsen

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet
Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

 

Tväråmark-Åbyn

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Det här är hemsidan för
Bredband i Tväråmark-Åbyn (IT-föreningen)

Här finns information om föreningar och annat – med utrymme också för dina egna bidrag! Skriv något, ta några bilder och kontakta oss! Tips: RSS-bevaka tvaramark.se!

Och vi lägger gärna in en länk till din personliga webbplats!

Bokning och hyra av Föreningshuset

Fler byahemsidor i Umeå kommun

Vänligen meddela här om du hittar något fel på tvaramark.se!

 

Om inloggning: Vem kan se vad?

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

Det mesta av webbplatsens innehåll är öppet för alla, men för att se allting måste man vara inloggad – rekommenderas för medlemmarna!

Mer om inloggning och vem som kan se vad

   

Felanmälan

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utE-postadress

IT-föreningen har själv ansvar för drift och funktion i det egna nätet. Kontrollera därför om möjligt med andra abonnenter och särskilt med någon i styrelsen om du har problem.

Felanmäl IP-telefoni direkt till T3 (090-12 93 00 eller Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ).

Mer om felanmälan